ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเสริมแกร่งด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี เตรียมพร้อมรับมือการกลับมาท่องเที่ยว

เมื่อโรคระบาดโควิด-19ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว การที่เจ้าของธุรกิจจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งต้องอาศัยการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันรวมไปถึงการต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้นในยุคที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาให้บริการได้อย่างอย่างเต็มรูปแบบ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยดำเนิน “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล” พร้อมจัดงาน “Empowering Tech Tourism week Virtual Event” งานอีเว้นน์ออนไลน์เพื่อการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้พัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน 64โดยในช่วงเสวนา “การเตรียมความพร้อมของธุรกิจกับการกลับมาของการท่องเที่ยว”โดย คุณกิตติ พรศิวะกิจ ประธานอนุกรรมการ Smart Tourism สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “โควิด-19 เป็นคลื่นพายุที่ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวเจอกับผลกระทบครั้งใหญ่ ผู้ประกอบการต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมโดยเน้นการบริหารทั้งด้านบุคลากร ด้านเงินทุน ด้านวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงการบริหารจัดการ ด้วยการUp-skill และ Re-skill เพราะรูปแบบการท่องเที่ยวต่อจากนี้จะเปลี่ยนไปแน่นอน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเจาะลึก และออกแบบว่าอะไรที่เป็นความต้องการของนักท่องเที่ยวในยุคใหม่เพื่อสร้างโปรดักส์ให้ตอบโจทย์ และนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปใช้กับสื่อดิจิทัล และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้น”

สำหรับการเสวนาในช่วง “แนวทางการช่วยผู้ประกอบการของกลุ่มธนาคาร”คุณธวัช ตรีวรรณกุล รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL กล่าวว่า “วิกฤตครั้งนี้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับผลกระทบหนักผู้ประกอบการต้องปรับตัวหลายด้าน รวมถึงต้องใช้นวัตกรรมต่าง ๆ มาช่วย แน่นอนว่าจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุน เราสนับสนุนด้วยการช่วยเหลือผู้ประกอบการ เช่น มาตรการช่วยลูกค้าธุรกิจ และรายย่อย ซึ่งมีทั้งการปรับเงื่อนไขชำระหนี้ หรือการให้สินเชื่อง่ายขึ้นรวมถึงพักชำระหนี้ รักษาสภาพคล่องให้เจ้าของกิจการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยมีจุดประสงค์คือช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ครอบคลุมมากขึ้น”ขณะที่คุณชาตรี เวทสรณสุธี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า“เสียงสะท้อนที่เข้ามาจากเจ้าของกิจการท่องเที่ยว คือมีความกังวลว่าธุรกิจจะต้องปิดตัวเพราะโควิด-19 รุนแรง แน่นอนว่าต้องเจอกับปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน เราก็ต้องมีการคิดว่าจะมีมาตรการใดช่วยเหลือได้บ้าง โดยมาตรการที่ได้ช่วยเหลือทางด้านการเงินหลัก ๆ คือ พัก เติม เสริมแกร่งที่จะช่วยประคับประคองธุรกิจ รวมไปถึงการสนับสนุนให้ใช้นวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาเสริมกิจการให้แข็งแกร่งมากขึ้น”

และในช่วงสุดท้ายของงานกับเสวนา“มุมมองของนักลงทุนกับบริษัทนวัตกรรม”ได้รับเกียรติจากหน่วยงานการลงทุนชั้นนำร่วมแชร์ความคิดเห็นที่น่าสนใจ โดย คุณศรัณย์ สุตันติวรคุณนายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน บริษัท เอ็น-เวสต์ เวนเจอร์ จำกัด กล่าวว่า “เทคโนโลยีมีไว้เพื่อเสริมธุรกิจ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือภาพใหญ่ของธุรกิจ นั้น เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยในบางส่วน อย่างการปรับโมเดลธุรกิจและนำเทคโนโลยีมาซับพอร์ตเช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใกล้ชิดของคน”คุณกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัดกล่าวว่า“โควิด-19 ทำให้แผนการลงทุนต่าง ๆ ล่าช้าเพราะไม่สามารถพบปะกันได้เหมือนเดิม เราต้องอาศัยนวัตกรรมเข้ามาช่วย ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาอยู่ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมมากขึ้น และอาจพัฒนาไปถึงขั้นนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพาผู้สูงอายุไปท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์เสมือนจริง เหล่านี้จะช่วยให้มุมมองของการท่องเที่ยวกว้างขึ้น”

คุณโอฬาร วีระนนท์ CEO & Co-founder, DURIAN และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสว.กล่าวว่า“ผมจะเลือกลงทุนในบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และบริษัทใดก็ตามใช้เทคโนโลยีในการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นจองตั๋ว จองทัวร์ ถือว่าเป็น Travel Tech และการลงทุนนั้น ผมจะร่วมทุนตั้งแต่เริ่มต้น” และปิดท้ายที่คุณทศรรห์ บุรีชนะ Chief Value Officer บริษัท สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัดกล่าวว่า “บริษัทที่จะเข้ามาระดมทุนในช่วงนี้ต้องพ่วงคำว่า เทคโนโลยี เพื่อดึงดูดนักลงทุนและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ และถ้าหาก Travel Tech ได้เพิ่มส่วนของ Wellness เข้าไปด้วยก็จะทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้น”

และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่น่าสนใจของงาน Empowering Tech Tourism week Virtual Event จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 15 กันยายน 64 ผู้สนใจสามารถรับชมการเสวนาย้อนหลังตลอดการจัดงาน 10 วันได้ทาง Facebook และ Youtube : EmpoweringTechTourism หรือสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเลือกสรรนวัตกรรมที่ตรงใจพร้อมจับคู่ธุรกิจได้ทาง https://www.empoweringtechtourism.com

----------------------

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุวิสา วิฑิตกพัทธ์

หมายเลขโทรศัพท์ 066-1131300

อีเมล์ info@emtechtourism.com

1d82c1c127e0e745d4be54cc2948676f.jpg


d5150c2a7326287d93a498f762e59712.jpg

cd550fc51412303fdfe47bbf095e937c.jpg

0e650d5bf5138e6fd76d21401f7bde6f.jpg

4049296dd1dd21c89facc15fb26a8cf3.jpg9afb08c63edb2d891c272845cbe1ca9a.jpg