หมวดหมู่: ที่พัก

Hotelsup

26 ก.ค. 2564 15:10:09 | 2,567

วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ลดค่าใช้จ่าย, พัฒนาบุคลากร ต้องการนักลงทุน, ผู้ประกอบการ หรือไม่?: ต้องการ ต้องการนักลงทุนประเภท: นักลงทุนอิสระ ผู้ถือหุ้นหรือลงทุนอันดับ 1: นายอติชาติ ศิรินันท์
คำอธิบายรายละเอียดนวัตกรรม

เมื่อเทียบอัตราส่วนกัน โรงแรมขนาดเล็ก-กลาง คิดเป็น70% ของธุรกิจที่พักทั้งหมด ซึ่งโรงแรมขนาดเล็กเสียเปรียบโรงแรมขนาดใหญ่ เนื่องจากทรัพยากรและเงินลงทุนในเทคโนโลยีที่มีจำกัด 

ทั้ง ๆ ที่ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ แต่เจ้าของโรงแรมกับต้องมาปวดหัวเรื่องการบริหารคน เอกสาร-การจองห้องพักของแขก และต้องติดต่อกับคนภายนอกอีก เช่น ภาษี, เจ้าหน้าที่ OTAs

Hotelsup จึงเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนผสมของการจัดการโรงแรม 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารโรงแรม การตลาด และการเงิน-การบัญชี เพื่อเอาภาระทั้ง 3 อย่างนี้ออกจากเจ้าของและพนักงานโรงแรมให้มากที่สุด ให้โรงแรมได้โฟกัสกับงานบริการอย่างแท้จริง

เลือกใช้บริการเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้


OPERATION (บริหาร)

Document ทาง Hotelsup ดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทั้งหมด เช่น Shift log, Immigration นอกจากนี้ยังมีระบบ Automation (ป้อนข้อมูลและรันผลอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลแขกโรงแรม ไม่ต้องกรอกข้อมูลแบบ manual อีกต่อไป) เพื่อลดภาระงานด้านเอกสารออกให้หมด

SOP (Standard Operating Procedure) ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อทำให้โรงแรมมีระบบทำงานที่ทำให้เกิดมาตรฐาน โดยเรามี SOP กับทุกแผนกของโรงแรม ตั้งแต่ แผนกรับลูกค้า (Front), แม่บ้าน (House keeping), ช่างเทคนิค (Technician), บัญชี (Accounting)

HR เจ้าของโรงแรมแทบทุกคนต้องเจอปัญหาพนักงานลาออกแล้วไม่มีบุคลากรมาทดแทนได้ทันท่วงทีและต้องมาปวดหัวกับการสอนงานใหม่อยู่ตลอด Hotelsup จึงรับหน้าที่จัดหา คัดเลือก บุคลากรทุกแผนก พร้อมทั้งฝึกอบรมเพื่อให้พร้อมกับการเข้ามาปฏิบัติงานให้ทางโรงแรมได้อย่างเรียบร้อย

Purchasing จัดระบบการสั่งซื้อสั่งจ่ายของภายในโรงแรม (เชื่อมกันกับแผนกบัญชีของบริการ ‘Accounting’) จาก supplier ต่าง ๆ เพื่อให้โรงแรมประหยัดต้นทุนให้ได้มากที่สุดแต่ยังได้ของที่มีคุณภาพ (เราคัดสรรมาให้แล้ว) หรือทางโรงแรมจะเลือก Supplier ของตัวเองก็ได้

Support เรารับฟังปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับพนักงาน รวมถึงอัพเดทงานกับเจ้าของโรงแรมอยู่เสมอ และหากมีจุดใดที่ทางเจ้าของโรงแรมต้องการให้ยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับลักษณะของทางโรงแรมเอง สามารถชี้แจงและหาทางร่วมกันเพื่อให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด

QC ระบบที่ดีย่อมจำเป็นต้องตรวจสอบได้ ดังนั้น Hotelsup จึงประเมินงานส่วนต่าง ๆ อยู่เสมอ ทั้งการประเมินคุณภาพการให้บริการของพนักงานโรงแรม, คุณภาพห้องพัก, ความผิดพลาดของเอกสาร และอื่น ๆ เป็นต้น


MARKETING (การตลาด)

Online marketing วางขายห้องพักบน OTAs (Online Travel Agency) สร้างราคาและโปรโมชั่นที่เหมาะสม แผนการตลาดที่ตรงจุด และสามารถเอาชนะโรงแรมอีกหลายแห่งบน OTAs ได้

Content ออกแบบอาร์ตเวิร์ค ถ่ายภาพโรงแรมจัดทำเว็บไซต์และsocial media ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการรับรู้ และดึงดูดมากขึ้น

Channel manager โรงแรมได้ระบบ Channel Manager ฟรี ซึ่งมาช่วยให้การจัดการห้องพักง่ายขึ้น ใช้งานง่าย มี dashboard แสดงผลข้อมูลห้องพักอย่างชัดเจน

Report รายงานผลรายสัปดาห์ รายเดือน รายปี นอกจากนี้ทางทีมงานนั้นนัดพบโรงแรมทุกเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยถึงแผนงานในอนาคตเพื่อให้โรงแรมเติบโตไปในทิศทางที่ดีร่วมกัน

Training ฝึกการใช้ระบบ Channel Manager ให้กับพนักงานจนกว่าพนักงานของท่านจะสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น และหากเกิดปัญหาใด ๆ สามารถติดต่อทีมงานได้ 24 ชม. ผ่านช่องทางที่หลากหลาย


ACCOUNTING (การเงิน-บัญชี)

Financial บริหารการเงินภายในโรงแรมได้ง่าย ควบคุมเงินเข้า-ออกอย่างเป็นระบบ มีกำหนดวันจ่าย (Payday) เรียงและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบ สรุปการเงินอย่างละเอียด เพื่อการวางแผนการเงินที่ดีในอนาคต

Accounting เระบบบัญชีที่ออกแบบมาให้เหมาะกับโรงแรมขนาดเล็กถึงกลาง สื่อสารง่ายไม่ต้องอธิบายเยอะ ลดขั้นตอนเอกสาร เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบ ครอบคลุมทั้งรายรับ-รายจ่าย ดูแลการยื่นภาษี ช่วยให้พนักงานและทีมงานไม่ต้องปวดหัวกับการทำงานร่วมกับแผนกบัญชีอีกต่อไป

HRM ช่วยดูแลตั้งแต่การจ่ายเงินเดือน จดบันทึกวันลาและOT จัดทำเอกสารสัญญา ทำประกันสังคม รวมไปถึงใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ครอบคลุมทุกงานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงานตามนโยบายที่โรงแรมกำหนด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Email: support@hotels-up.com

เบอร์: 064-569-0592 (คุณอิม)