SEMINAR AGENDA

วันศุกร์ 15 กันยายน 2566

เวลา รายการ
14:15 - 15:15 "Digital X Hotel ; The evolving technological for Hotel Businesses how to shape the service landscape"
img

คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี

นายกสมาคมโรงแรมไทย

img

คุณกิตติ พรศิวะกิจ

นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย

เวลา รายการ
15:30 - 16:15 Data-Driven Marketing ตัวช่วยสร้างความประทับใจให้แก่นักเดินทาง
img

คุณวรภัทร งามเจตวรกุล

ผู้จัดการทั่วไปธุรกิจ Business Analytics & Development บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด

เวลา รายการ
16:30 - 17:00 "Revolutionizing Hotel Marketing with Digital Tools" : "ปฏิวัติการตลาดโรงแรมด้วยเครื่องมือดิจิทัล"
img

คุณทรงยศ คันธมานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) Readyplanet

เวลา รายการ
17:00 - 17:30 The Power of Sharing Economies with Big Data Tech INNO 2 : Bookola
img

คุณกฤษฎา หลินภัทรชัย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุโคล่า จำกัด (BOOKOLA CO., LTD)


วันเสาร์ 16 กันยายน 2566

เวลา รายการ
14:15 - 15:00 When Arts and Cultural meet music and Event Festival งานที่คนทั้งโลกต้องรู้จัก
img

คุณพันชนะ วัฒนเสถียร

นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.นครราชสีมา

เวลา รายการ
15:15 - 16:00 "Preparing for Business Expansion: Seizing New Opportunities in the Asian Yachting Market - Overcoming Boundaries and Challenges" "เตรียมความพร้อมกับโอกาสธุรกิจเรือยอร์ชสู่เส้นทางใหม่ในเอเชีย: ก้าวข้ามขีดจำกัดและอุปสรรค"
img

คุณแมทธิว พลวัต ณ นคร

อดีตนายกสมาคมธุรกิจเรือยอร์ชไทย

เวลา รายการ
16:30 - 17:00 The use of musical Content in the tourism Industry : "Platform that makes your Happiness Matter."
img

คุณกรรณ ศิธาพัฒน์

"ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ MYBAND My Band Corporation Co., Ltd."

เวลา รายการ
17:00 - 17:30 How music can help drive the tourism economy in Thailand
img

คุณปิยะพงษ์ หมื่นประเสริฐดี

ผู้ร่วมก่อตั้ง FUNGJAI


วันอาทิตย์ 17 กันยายน 2566

เวลา รายการ
14:15 - 15:00 "Adapting the business be aligned to versatile customer behavior and new market gap" ปรับเปลี่ยนธุรกิจไปตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และช่องว่างของตลาด
img

คุณศรัณย์ ชินสุวพลา

Robinhood

เวลา รายการ
15:15 - 16:15 "Amidst Customer Choices, Challengers Forge New Pathways" ลูกค้ามักมีทางเลือก แต่ผู้ท้าทายตลาดต้องสร้างทางเลือกใหม่ให้ลูกค้าได้เสมอ
img

คุณกิจจา ว่องอรุณ

เจ้าของธุรกิจ ก๋วยเตี๋ยวเรือ จ้าวคุณ

img

คุณแพรพัชร์ ฐิติมาลีวงศ์

เจ้าของล้านเรื่องลาว

เวลา รายการ
16:30 - 17:00 Utilizing technology will enhance the most convenience journeys.
img

คุณรัฐพล นาควิเชียร

Founder & CEO AAppoint

เวลา รายการ
17:00 - 17:30 Exclusive Experiences Trend of the Future.
img

คุณกนกวรรณ บุญชัย

Chief of Operation and Technology TAGTHAi บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด


วันจันทร์ 18 กันยายน 2566

เวลา รายการ
14:15 - 15:00 ทัวร์แนวใหม่เจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม Silver Aged
img

คุณชาคิต พรหมยศ

Young Happy

เวลา รายการ
15:15 - 16:00 Enhance Tourist Experiences through Strategic Partnerships : เสริมความแกร่งทัวร์ท่องเที่ยวด้วยการสร้างพันธมิตร
img

คุณจักรพันธ์ รัตนเพชร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มดับบลิวอาร์เอส (WRS Group)

เวลา รายการ
16:15 - 16:45 Streamlining the Travel Experience with Personalized Travel Planning
img

คุณจิรายุ ลิ่มจินดา

Tripniceday

เวลา รายการ
16:45 - 17:15 Membership-based travel club
img

คุณเปเป้ อรุณานนท์ชัย

"ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท โลเคเนชั่น จำกัด (Locanation)"


วันอังคาร 19 กันยายน 2566

เวลา รายการ
14:15 - 15:00 The Strategic Blueprint Wellness Industry มองอุตสาหกรรมเมกะเทรนด์ เวลเนส
img

คุณธเนศ จิระเสวกดิลก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Divana spa

เวลา รายการ
15:15 - 16:00 "Addressing challenges in digital health adoption: Strategies for overcoming barriers to user adoption and engagement."
img

ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา

ผู้อำนวยการปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี

เวลา รายการ
16:15 - 16:45 "Building a Robust Wellness Ecosystem: Connecting Businesses and Customers for Mutual Benefit" One-Stop destination for all wellness services
img

คุณภูวดล มุ่งจิตธรรมมั่น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ThaiHand Massage


วันพุธ 20 กันยายน 2566

เวลา รายการ
14:15 - 15:00 "Fuelling Creative Economy through Product Innovation: Unleashing the Power of Ideas" เติมไอเดียพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การสร้าง Creative Economy
img

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร

"ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล"

เวลา รายการ
15:15 - 16:00 "Igniting Cultural Renaissance: Unleashing the Power of Creative Events to Celebrate Local Content" จุดประกายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองผ่านการสร้างสรรค์กิจกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
img

คุณจารุวรรณ สุวรรณศาสน์

"ผู้อำนวยการฝ่าย ไมซ์ อินเทลลิเจนซ์และนวัตกรรม TCEB "

เวลา รายการ
16:15 - 16:45 Cultural Experiences: Exploring how cultural experiences can be curated and presented to travelers in a way that respects and celebrates local traditions
img

อ.เกง รณกร

เจ้าของฉายาอักษรรูนแห่งดวงดาว

เวลา รายการ
16:45 - 17:15 Unleashing the Power of CRM: Elevating Visitor Loyalty
img

คุณสุรังคนา สุรไพฑูรย์

ผู้จัดการประจำประเทศไทย UTU


วันพฤหัส 21 กันยายน 2566

เวลา รายการ
14:15 - 15:00 การเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
img

คุณกิตติ พรศิวะกิจ

ประธานคณะอนุกรรมการ Smart Tourism สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เวลา รายการ
15:15 - 16:00 Smart Innovation For Tourism นวัตกรรมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล
img

คุณปริวรรต วงษ์สำราญ

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ NIA

เวลา รายการ
16:15 - 16:45 From Reality to unreal: The new way to encounter tourism experiences.
img

คุณบงการ พยัฆวิเชียร

Co-Founder ของ PRO-toys

เวลา รายการ
16:45 - 17:15 Tourists norm in Contactless, Cashless and Mobile Payment; Secure and Transparent Transactions to ensure their Hive.
img

คุณปาษาณ โชติแก้ว

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จาก opn


วันศุกร์ 22 กันยายน 2566

เวลา รายการ
14:15 - 15:00 "Generating Soft Power for the Tourism Industry: Cultivating Influence through Travel" : สร้าง Soft Power ให้เกิดกับธุรกิจท่องเที่ยว
img

คุณเกริกพงศ์ งาทวีสุข

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แอสเซนด์ แทรเวิล จำกัด

เวลา รายการ
15:15 - 16:00 "Amplifying Local Product Value in the Tourism Market: Leveraging Influencer Marketing Strategies" เพิ่ม Value สินค้าท้องถิ่นจากการใช้ Influencer marketing
img

คุณสุวิตา จรัญวงศ์

CEO & Co-Founder Tellscore

เวลา รายการ
16:15 - 16:45 How to adopt mobile CRM solution for B2B businesses
img

คุณชัยรัตน์ บุบผะศิริ

Head of Sales บริษัท โกไฟว์ จำกัด

เวลา รายการ
16:45 - 17:15 Unlocking Local Routes: Enhancing Travel Experiences through Mobile Applications
img

คุณศุภพงษ์ กิติวัฒนศักดิ์

MuvMi


วันเสาร์ 23 กันยายน 2566

เวลา รายการ
09:30 - 09:40 VTR คำกล่าวต้อนรับ
img

คุณมนู เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

เวลา รายการ
09:40 - 10:00 กล่าวปาฐกถาพิเศษ "Enhancing Thailand Tourism Enabling tomorrow's destination ยกระดับธุรกิจท่องเที่ยวไทย สู่จุดหมายใหม่แห่งอนาคต "
img

คุณยุทธศักดิ์ สุภสร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว

เวลา รายการ
10:15 - 11:00 "Evolving Thailand's Tourism Landscape in the Era of Modern Life" การเปลี่ยนแปลงแนวทางการท่องเที่ยวในประเทศไทยในยุคของชีวิตสมัยใหม่
img

คุณนรินทร์ ทิจะยัง

ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

img

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ (SME D BANK)

img

ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

img

คุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เวลา รายการ
11:10 - 11:55 Travel Influencers shape tourism to a new paradigm.
img

คุณอินทราวุฒิ สิมะพิเชฐ

TwoMadames @2MadamesTVChannel (Influencer สายเที่ยวและไลฟ์สไตส์แบบครอบครัว)

เวลา รายการ
11:55 - 12:40 Growing Your Tourism Businesses with Tech Transformation ขยายโอกาสธุรกิจท่องเที่ยว ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน by ETDA’s Hack for Growth Team
img

คุณวราพล โล่วรรธนะมาศ

Co-Founder & CEO - Kollective

img

คุณเรียว ฮิราอิ

Co-founder & CEO - Nomad Connect

img

คุณปิยเกียรติ สุนทรนนท์

Founder & CEO - Aigent

img

คุณกิตติกร กรรณเลขา

CEO - Asia One Click

เวลา รายการ
13:35 - 14:20 "Embracing a Leader's Mindset: Driving Businesses toward Digital Transformation": ผู้นำและการปรับธุรกิจสู่โลกดิจิตอล
img

คุณอริญญา เถลิงศรี

กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง SEAC

เวลา รายการ
14:20 - 15:05 The Power of Data Analytics in Tourism: Driving Business Growth and Personalization
img

คุณณัฐพล ม่วงทำ

เจ้าของเพจ "การตลาดวันละตอน"

เวลา รายการ
15:20 - 16:20 The Return of TravelTech Reframe vs. Reform : การกลับมาของเทคโนโลยีการท่องเที่ยวในประเทศไทย เริ่มต้นใหม่ หรือ ปฏิรูป
img

คุณสิภวิช ธำรงวราภรณ์

Co-founder & CEO - Bellugg

img

ดร. เอกก์ ภทรธนกุล

เจ้าของเพจ "อัจฉริยะการตลาด" และหัวหน้าภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

img

คุณธนกฤษณ์ เสริมสุขสัน

อุปนายกดูแลด้านการกลยุทธ์และการต่างประเทศ สมาคมสตาร์ทอัพไทย


วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2566

เวลา รายการ
10:00 - 10:30 Business Development and Adaptation Strategies for Tourism Entrepreneurs to Foster Growth and Sustainability in the Market การพัฒนาแผนธุรกิจและการปรับตัวของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
img

คุณลักคณา อนุพันธ์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank)

เวลา รายการ
10:30 - 11:15 Health and Wellness + Tourism simplifies the New Ecosystem.
img

คุณวิศรุต เอื้ออานันท์

Chief Digital MarTech Officer - โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

เวลา รายการ
11:30 - 12:15 การสร้างธุรกิจท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบในยุคดิจิทัล
img

คุณเกริกพงศ์ งาทวีสุข

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แอสเซนด์ แทรเวิล จำกัด

เวลา รายการ
13:30 - 14:30 "Soft Power Driving the takeaways of Thailand tourism." พลังของซอฟต์พาวเวอร์ สู่การสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
img

คุณพันชนะ วัฒนเสถียร

เจ้าของร้าน "เป็นลาว เขาใหญ่" ได้รับคัดเลือกเป็นคู่มือ 'มิชลิน ไกด์'

img

คุณนิมิตร พิพิธกุล

ศิลปาธร สาขาการแสดง ปี 2550

เวลา รายการ
14:45 - 15:15 The legend in Hotpot Renaissance แชร์ประสบการณ์จาก : บาร์บีคิว พลาซ่า
img

คุณชาตยา สุพรรณพงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด - Bar B Q Plaza

เวลา รายการ
15:15 - 16:00 Integrated Health and Tourism Services แชร์ประสบการณ์จาก : THANN Wellness Destination
img

คุณฐิติพัฒน์ ศุภภัทรานนท์

Founder - THANN Wellness