หมวดหมู่: บันเทิง

WISIMO

26 เม.ย. 2564 11:44:36 | 2,278

วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม: พัฒนาบุคลากร ต้องการนักลงทุน, ผู้ประกอบการ หรือไม่?: ต้องการ ต้องการนักลงทุนประเภท: นักลงทุนอิสระ, สถาบัน, กองทุน
คำอธิบายรายละเอียดนวัตกรรม

WISIMO  : ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร

WISIMO คือระบบฝึกอบรมและเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Training) ที่นำเอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและคลาวด์ (Cloud) มาประยุกต์ใช้ ผสมผสานกับสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย รวมเป็นระบบจัดการการเรียนรู้ หรือ “Learning Management System (LMS)” ที่จะช่วยให้คนในองค์กรสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย โดยมีคุณสมบัติหลัก ดังต่อไปนี้

• รองรับทุกอุปกรณ์

   ระบบรองรับได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต โดยผู้เรียนสามารถเลือกใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่ตนมีอยู่แล้วได้ทันที ไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ใหม่แต่อย่างใด

• ไร้ข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่

   ระบบจัดเก็บเนื้อหาบทเรียนทั้งหมดไว้ในรูปแบบคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ผู้เรียนก็สามารถเข้าชมเนื้อหาการฝึกได้ตลอดเวลา โดยผู้ใช้ไม่ต้องดาวน์โหลดเนื้อหาลงในอุปกรณ์ จึงไม่เสียเวลาและไม่สิ้นเปลืองหน่วยความจำ อีกทั้งไม่เสียเวลาทำงาน ไม่ต้องลงทุนค่าเดินทาง ค่าอาหาร หรือต้นทุนอื่น ๆ เพิ่ม

• เรียนรู้ผ่านวิดีโอที่ควบคุมได้หลากหลาย  ได้แก่

  • ลำดับเนื้อหาสำหรับเรียนรู้แบบเรียงตามลำดับ
  • ลำดับเนื้อหาสำหรับเรียนรู้แบบเลือกอิสระ

สามารถซ่อนหรือแสดงแถบควบคุมเวลาในวิดีโอ เพื่อป้องกันการข้ามเนื้อหาบทเรียนได้ 3 แบบได้แก่

  • แสดงแถบควบคุมเวลาเสมอ
  • ซ่อนแถบควบคุมเวลาเสมอ
  • แสดงแถบควบคุมเวลาหลังจากดูเนื้อหาบทเรียนจบครั้งแรก ส่วนการเรียนครั้งแรก ผู้เรียนจะสามารถย้อนดูเนื้อหาได้ 15 วินาทีต่อการกดปุ่ม << 1 ครั้ง หรือ ย้อนกลับไปดูเนื้อหาทั้งหมด

• บริหารผู้เรียนผ่านผังองค์กร

   ระบบ LMS ส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในสถาบันศึกษา ทำให้การรายงานผลจะสามารถเข้าถึงจากอาจารย์ผู้สอบวิชานั้น ๆ เท่านั้น แต่ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้ในระดับองค์กร จึงแบ่งโครงสร้างการบริหารการเรียนตามผังองค์กร เพื่อให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ หัวหน้างานสามารถมองเห็นรายงานความคืบหน้าและภาพรวมของการพัฒนาบุคลากรในทีม เพื่อวางแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาบทเรียนได้อย่างอิสระ

   ระบบ Course Assignment ช่วยควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาบทเรียนของผู้เรียนได้อย่างอิสระ โดยสามารถผูกผู้เรียนกับ Couse ที่ต้องการให้เข้าเรียนได้ เช่นการแบ่ง Course สำหรับพนักงาน ผู้บริหาร หรือแม้กระทั้งเปิดบทเรียนสำหรับคู่ค้าขององค์กร

• ระบบคลังข้อสอบ

   ระบบคลังข้อสอบที่รองรับการทดสอบหลากหลายรูปแบบ และ สามารถควบคุมการแสดงผลข้อสอบแบบสุ่มทั้งข้อสอบและคำตอบ รวมถึงการแบ่งหัวข้อการทดสอบเพื่อออกรายงานตามหัวข้อที่กำหนด

• มีการวัดและรายงานผลอย่างเป็นระบบ

   ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยผลคะแนนช่วยให้ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบดูพัฒนาการของตนเองได้ และนอกจากผลการทดสอบแล้ว ยังมีการบันทึกเวลาและเนื้อหาที่เข้าเรียนไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และฝ่ายบุคคลสามารถเข้าถึงและติดตามดูผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนในองค์กรได้ตลอดเวลาแบบ Real-Time

• เชื่อมต่อกับ Active Directory Service

   ระบบรองรับการส่งข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนผู้เรียนผ่าน Active Directory Service ได้ ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ User และ Password เดิมที่ใช้งานกับระบบขององค์กร เพื่อเข้าเรียนได้ทันทีโดยไม่ต้องสร้าง User และ Password ใหม่

• แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกระดานสนทนา (Webboard)

   ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ หรือ สอบถามข้อมูลอื่น ๆ ผ่านทางกระดานสนทนา อีกทั้งฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังสามารถใช้เป็นแหล่งเก็บข้อมูลความรู้ (Knowledge Base) อย่างง่ายสำหรับองค์กร

• เครื่องมือประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

   หลังจากเข้าใช้งานระบบ ผู้เรียนจะเข้าสู่หน้าหลักการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย Banner แสดงรูปและข้อความประชาสัมพันธ์ รายชื่อวิชาที่สามารถเข้าเรียน และ ข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ได้ รวมถึงระบบ Notification Message ที่สามารถส่งข้อความ หรือ URL ให้กับผู้เรียนในระบบ แบบ Broadcast และ Individual นอกจากนี้ยังรอบรับการตั้งเวลาส่งล่วงหน้าอีกด้วย โดยผู้เรียนสามารถอ่านข้อความดังกล่าวได้จากระบบ และ Email

  • Banner และข่าวประชาสัมพันธ์
  • Broadcast Message
  • Inbox Message

• ปลอดภัยด้วย HTTPS

   รองรับการป้องกันข้อมูลที่รับส่งผ่าน Internet ด้วยมาตรฐานการเข้ารหัส HTTPS ที่ 256 bit เพื่อความมั่นใจในการใช้งานระบบอย่างปลอดภัย

    ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรจึงเป็นวิธีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรแบบใหม่ที่สามารถตอบโจทย์การแข่งขันในยุคดิจิตอล โดยชี้ให้เห็นว่าการเรียนไม่จำเป็นต้องถูกจำกัดอยู่แต่ในห้อง ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนี้ คนในองค์กรสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเมื่อ สอดรับกับหลักการ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)” และนำไปสู่ศักยภาพอันยั่งยืนขององค์กรได้อย่างแท้จริงหัวข้อแท็ก (Tags): HR พัฒนา LMS

ทดลองใช้งาน ฟรี!

0 บาท

หรือทำแบบทดสอบสมรรถนะ ฟรี! ลงทะเบียน คลิกที่นี่
จำนวนจำกัด: 50