หมวดหมู่: อื่นๆ

โปรแกรมบัญชี PEAK

11 มิ.ย. 2564 12:53:11 | 2,078

วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ลดค่าใช้จ่าย ต้องการนักลงทุน, ผู้ประกอบการ หรือไม่?: ไม่ต้องการ
คำอธิบายรายละเอียดนวัตกรรม

โปรแกรมบัญชีออนไลน์

- ช่วยสร้างใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี, ใบหัก ณ ที่จ่าย ผ่านออนไลน์

- พร้อมลงบัญชีให้อัตโนมัติ

- ช่วยจัดการภาษีให้ง่ายในไม่กี่คลิก

- เชื่อมต่อ LINE ให้ผู้บริหารติดตามข้อมูลธุรกิจได้แบบ Real Time  


โปรแกรมบัญชี PEAK

1,200 บาท

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ช่วยสร้างใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี ผ่านออนไลน์ พร้อมลงบัญชีให้อัตโนมัติ ช่วยจัดการภาษีให้ง่ายในไม่กี่คลิก และเชื่อมต่อ Line ให้ผู้บริหารติดตามข้อมูลธุรกิจได้แบบ Real Time
จำนวนจำกัด: 100