Marketplace / On-line booking widget / E-ticket solutions

18 มิ.ย. 2564 17:43:12 | 935

วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ลดค่าใช้จ่าย ต้องการนักลงทุน, ผู้ประกอบการ หรือไม่?: ไม่ต้องการ จำนวนผู้ใช้ปัจจุบัน: 20 คน
คำอธิบายรายละเอียดนวัตกรรม

สำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการเดินทาง ที่มีความสนใจเกี่ยวกับพื้นที่บนแฟลตฟอร์มออนไลน์ของทางบริษัทฯ ในการนำเสนอธุรกิจและบริการของตนเองเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงคู่ค้า ตัวแทน หน่วยงาน หรือบริษัทท่องเที่ยว ให้เพิ่มได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนนำไปสู่ขั้นตอนการจอง ซื้อตั๋ว หรือบัตรผ่านต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปในประเทศไทย และเป็นการจองล่วงหน้าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สามารถติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จากช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้


   สำหรับกลุ่มของสถานที่ท่องเที่ยว (ATTRACTIONS)

   สามารถติดต่อ บริษัท โกลบอลทิคซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

   หมายเลขโทรศัพท์ 09-5478-9858

   อีเมล์ Globaltix-th@globaltix.com


ด้วยค่าบริการเริ่มต้นเพียงเดือนละพันกว่าบาท ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมต่างๆ เหล่านี้


• Analytics Dashboard แดชบอร์ด สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล

• Channel Manager การจัดการช่องทางจำหน่าย

• Global Marketplace เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย สามารถเข้าถึงเอเยนต์ชั้นนำ กว่า2,000ราย

• Standard E-Commerce Store ร้านค้าออนไลน์

• Payment Gateway Integration เชื่อมต่อระบบรับชำระเงินออนไลน์

• Direct Agent Portal การบริหารตัวแทนจัดจำหน่าย

• Standard Ticket Template ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (แบบมาตรฐาน)

• Bundle Packages สร้างดีลสำหรับรวบรวมตั๋วมากกว่าหนึ่งรายการเพื่อเพิ่มโอกาสการขาย

• Discount Codes สร้างส่วนลดโดยใช้รหัส

• Real-time Inventory รายงานผลแบบเรียลไทม์

• Capacity and Schedule การบริหารจัดควบคุมการขาย พร้อมทั้ง กำหนดรอบ/วัน/เวลา

• Dedicated Account Manager การให้ความช่วยเหลือจากทีมงานในประเทศไทย

• Bookings & Sales Reports รับข้อมูลการจองและการขายแบบเรียลไทม์

• Multiple Accounts & User permissions สามารถสร้าง User ได้หลากหลายพร้อมทั้งจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึง

• Hotline Support การให้บริการสายด่วน

• POS Software ระบบขายหน้าร้าน

• Merchandising การขายสินค้า เช่น สินค้าที่ระลึกการช่วยเหลือผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงวิกฤตโควิด

0 บาท

เรียน สถานประกอบการท่องเที่ยว (Attractions) ในช่วงการระบาดครั้งใหม่ของไวรัสโควิดส่งผลให้สถานประกอบการท่องเที่ยวหลายที่ต้องหยุดดำเนินการชั่วคราว ทางบริษัทได้เห็นถึงความยากลำบากในครั้งนี้ และยังคงคาดการณ์สถานการณ์การระบาดระรอกใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต จากการเรียนรู้และปรับตัวของสถานประกอบการท่องเที่ยวในประเทศสิงคโปร์ ทำให้เราเห็นแนวทางที่สามารถนำมาใช้กับสถานประกอบการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ คือ การกำหนดจำนวนผู้เข้าสถานที่ตามช่วงเวลา โดยใช้โปรแกรมการจัดการของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการในประเทศไทยด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าติดตั้งระบบ (Set-up cost) สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะใช้ระบบจนถึงสิ้นปี 2564 นี้โดยท่านสามารถใช้ระบบของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดังนี้ 1. ระบบการจองออนไลน์ พร้อมฟังก์ชั่นการควบคุมจำนวนผู้เข้าชมตามช่วงเวลา (Capacity & Slot management) 2. ระบบการปรับเปลี่ยนเวลาบัตรเข้าชมหรือการต่อเวลาอายุการใช้บัตร (Rescheduling capability) 3. โปรแกรม Point-of-sales โปรแกรมการขายสำเร็จรูปเพื่อติดตั้งกับเครื่อง POS ของท่าน ทางบริษัทยินดีที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรมดังกล่าว รวมถึงค่าดำเนินการติดตั้งโปรแกรม (Set-up cost) โดยจะขอเก็บเพียงค่าบริการในการใช้ระบบ (Service fee) 10 บาท (ไม่รวม VAT) ต่อหนึ่งบัตรเข้าชมที่ผู้ประกอบการจำหน่ายได้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 095-478 9858 หรือทางอีเมล GLOBALTIX-TH@GLOBALTIX.COM
จำนวนจำกัด: 0