หมวดหมู่: อื่นๆ

AccRevo | Platform บัญชีดิจิทัล สำหรับธุรกิจ SMEs

5 ก.ค. 2564 15:23:10 | 2,711

วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ลดค่าใช้จ่าย, พัฒนาบุคลากร ต้องการนักลงทุน, ผู้ประกอบการ หรือไม่?: ไม่ต้องการ
คำอธิบายรายละเอียดนวัตกรรม

AccRevo คือ แพลตฟอร์มกลางที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการงานด้านบัญชี เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการและสำนักงานบัญชี สามารถทำงานได้ง่ายและถูกต้องและมีคุณภาพมากขึ้น โดยเราออกแบบระบบงานให้มีความยืดหยุ่นสำหรับผู้ใช้งาน มีระบบในการให้บริการ 2 ระบบ

1.AccRevo Accistant : ระบบจัดการธุรกิจดิจิทัล (แผนกการเงินออนไลน์) เครื่องมือที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการเอกสารทางบัญชี และดูแลเรื่องการเงิน ได้ง่ายๆ และรวดเร็ว ด้วยฟีเจอร์ที่ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการเอกสาร การติดตามการเงิน และการส่งเอกสารให้นักบัญชีในรูปแบบ API เพื่อลดระยะเวลาและลดต้นทุนในการจัดส่งเอกสาร

Accrevo Accistant มีหน้า Dashboard สรุปภาพรวมธุรกิจประจำวัน ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินของธุรกิจได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถแนบเอกสารเป็นหลักฐานไว้อ้างอิงได้ ใช้งานง่ายแค่กดเปลี่ยนสถานะ ก็ได้เอกสารใบใหม่ เอกสารถูกส่งถึงสำนักงานบัญชีได้อย่างรวดเร็ว หมดห่วงเรื่องเอกสารสูญหายระหว่างทาง เนื่องจากสามารถกดส่งเอกสารแบบออนไลน์

โดยข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บไว้บน Cloud Service ชั้นนำมาตรฐานสากล Accrevo ได้มีการพัฒนา AI ที่จะมาช่วยให้การทำบัญชีออนไลน์ทำได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น ซึ่ง AI ที่ทางบริษัทนำมาพัฒนา คือ Accounting Intelligence ที่มีการใช้ OCR มาช่วยในการอ่านข้อมูลจากกระดาษเพื่อแปลงข้อความจากไฟล์ เป็นข้อความ Text เพื่อช่วยให้การทำบัญชีง่ายมากยิ่งขึ้น และมี API ในการเชื่อมต่อให้ระบบอื่นๆ สามารถส่งข้อมูลมาเปิดบิลที่นี่ได้เช่นเดียวกัน

e3a1def31c258a4b617abf62c153bc0b.jpg

2.AccRevo The Book : ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติ (แผนกบัญชีออนไลน์) เครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับนักบัญชี สามารถออกงบการเงินได้ทันที ช่วยในการบันทึกบัญชีอัตโนมัติเบื้องต้น ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดระยะเวลาในการทำงาน ลดต้นทุนทางบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ความเชี่ยวชาญผสมผสานกับเทคโนโลยีในการช่วยแก้ปัญหาในการทำงาน

Accrevo The Book มีความยืดหยุ่นสามารถเชื่อมต่อกับธุรกิจได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะออกเอกสารผ่านระบบใด ก็สามารถส่งมาลงบันทึกบัญชีที่ The Book ได้ โดยในปัจจุบัน Accrevo ได้มีการเชื่อมต่อ API กับระบบอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย

โดย Accrevo The Book มาพร้อมกับ Feature “แยกสมุดรายวัน 5 เล่ม” ได้แก่ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันจ่าย และสมุดรายวันทั่วไป เพื่อให้นักบัญชีทำงานได้สะดวกและง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ Accrevo ยังไม่ได้มีการพัฒนา AI 2 ตัว คือ “Accounting Image” ที่ช่วยให้การทำบัญชีสามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยการถ่ายภาพและนำเอกสารเข้าระบบ และ “Accounting Intelligence” ที่มีการใช้ OCR มาช่วยในการอ่านข้อมูลจากกระดาษเพื่อแปลงข้อความจากไฟล์ เป็นข้อความ Text และมี A.I. ในการเรียนรู้ database ในการนำมาบันทึกบัญชี โดยใช้นวัตกรรมการแปลงข้อมูลจากเอกสารการลงบัญชีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี ฯลฯ เพื่อการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ ช่วยให้บริษัททำบัญชีสามารถทำบัญชีได้รวดเร็วขึ้น และให้บริการลูกค้าได้สะดวกขึ้น

Accrevo The Book ได้รับการรับรองซอร์ฟแวร์มาตรฐานจากกรมสรรพากร มีระบบควบคุมคุณภาพทำให้การจัดทำบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด

f46a50466072125b9921c146393f1186.jpg