สมุยพลัส ความหวังท่องเที่ยวไทย คาดเดือนแรกสร้างรายได้ 180 ล้าน!

15 กรกฎาคม 2564

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการให้เปิดประเทศภายใน 120 วัน ทั้งนี้ พื้นที่เป็นเป้าหมายลำดับถัดไปคือ สุราษฎร์ธานี เฉพาะเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ซึ่งเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ในชื่อโครงการ สมุย พลัส หรือ SAMUI Plus โดยวางมาตรการทั้งด้านสาธารณสุข การเดินทาง และการตลาดไว้อย่างรัดกุม เพื่อให้การเปิดพื้นที่ในครั้งนี้ สามารถสร้างความประทับใจและดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวให้เดินทาง และสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขให้กับชาวเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า

ด้าน นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า สำหรับโครงการ SAMUI Plus ททท. ได้ประสานกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและดำเนินการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน 10 ขั้นตอน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้การดำเนินโครงการราบรื่นและเข้มแข็ง ประกอบด้วย

1.แผนการทำความเข้าใจถึงมาตรการรองรับและฝึกอบรมผู้ประกอบการ

2.แผนการรองรับสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์

3.แผนประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

4.แผนการคัดกรองเกี่ยวกับขาเข้า ทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางบก

5.แผนการควบคุม ดูแลความปลอดถัย ภายในและภายนอกสถานประกอบการ

6.แผนการขนส่ง ลำเลียงการเดินทางนักท่องเที่ยวและผู้ป่วยทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางบก

7.แผนการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

8.แผนการติดตามและประเมินผล

9.แผนบริหารจัดการขยะ

10.แผนการส่งเสริมการตลาด

ทำให้มั่นใจว่าแผนดำเนินการดังกล่าวจะสามารถทำให้โครงการ SAMUI Plus ประสบผลสำเร็จทั้งเชิงรายได้ ความมั่นใจด้านสาธารณสุข และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยคาดการณ์ว่าเมื่อผ่านไป 1 เดือน จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประมาณ 1,000 คน สร้างรายได้ประมาณ 180 ล้านบาท

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ