EVENT AGENDA

วันศุกร์ 15 กันยายน 2566

เวลา ความยาว รายการ วิทยากร
14:15 - 15:15 1 ชม. "Digital X Hotel ; The evolving technological for Hotel Businesses how to shape the service landscape" คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี
นายกสมาคมโรงแรมไทย
คุณกิตติ พรศิวะกิจ
นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย
15:30 - 16:15 45 นาที Data-Driven Marketing ตัวช่วยสร้างความประทับใจให้แก่นักเดินทาง คุณวรภัทร งามเจตวรกุล
ผู้จัดการทั่วไปธุรกิจ Business Analytics & Development บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด
16:30 - 17:00 30 นาที "Revolutionizing Hotel Marketing with Digital Tools" : "ปฏิวัติการตลาดโรงแรมด้วยเครื่องมือดิจิทัล" คุณทรงยศ คันธมานนท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) Readyplanet
17:00 - 17:30 30 นาที The Power of Sharing Economies with Big Data Tech INNO 2 : Bookola คุณกฤษฎา หลินภัทรชัย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุโคล่า จำกัด (BOOKOLA CO., LTD)

วันเสาร์ 16 กันยายน 2566

เวลา ความยาว รายการ วิทยากร
14:15 - 15:00 45 นาที When Arts and Cultural meet music and Event Festival งานที่คนทั้งโลกต้องรู้จัก คุณพันชนะ วัฒนเสถียร
นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.นครราชสีมา
15:15 - 16:00 45 นาที "Preparing for Business Expansion: Seizing New Opportunities in the Asian Yachting Market - Overcoming Boundaries and Challenges" "เตรียมความพร้อมกับโอกาสธุรกิจเรือยอร์ชสู่เส้นทางใหม่ในเอเชีย: ก้าวข้ามขีดจำกัดและอุปสรรค" คุณแมทธิว พลวัต ณ นคร
อดีตนายกสมาคมธุรกิจเรือยอร์ชไทย
16:30 - 17:00 30 นาที The use of musical Content in the tourism Industry : "Platform that makes your Happiness Matter." คุณกรรณ ศิธาพัฒน์
"ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ MYBAND My Band Corporation Co., Ltd."
17:00 - 17:30 30 นาที How music can help drive the tourism economy in Thailand คุณปิยะพงษ์ หมื่นประเสริฐดี
ผู้ร่วมก่อตั้ง FUNGJAI

วันอาทิตย์ 17 กันยายน 2566

เวลา ความยาว รายการ วิทยากร
14:15 - 15:00 45 นาที "Adapting the business be aligned to versatile customer behavior and new market gap" ปรับเปลี่ยนธุรกิจไปตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และช่องว่างของตลาด คุณศรัณย์ ชินสุวพลา
Robinhood
15:15 - 16:15 1 ชม. "Amidst Customer Choices, Challengers Forge New Pathways" ลูกค้ามักมีทางเลือก แต่ผู้ท้าทายตลาดต้องสร้างทางเลือกใหม่ให้ลูกค้าได้เสมอ คุณกิจจา ว่องอรุณ
เจ้าของธุรกิจ ก๋วยเตี๋ยวเรือ จ้าวคุณ
คุณแพรพัชร์ ฐิติมาลีวงศ์
เจ้าของล้านเรื่องลาว
16:30 - 17:00 30 นาที Utilizing technology will enhance the most convenience journeys. คุณรัฐพล นาควิเชียร
Founder & CEO AAppoint
17:00 - 17:30 30 นาที Exclusive Experiences Trend of the Future. คุณกนกวรรณ บุญชัย
Chief of Operation and Technology TAGTHAi บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

วันจันทร์ 18 กันยายน 2566

เวลา ความยาว รายการ วิทยากร
14:15 - 15:00 45 นาที ทัวร์แนวใหม่เจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม Silver Aged คุณชาคิต พรหมยศ
Young Happy
15:15 - 16:00 45 นาที Enhance Tourist Experiences through Strategic Partnerships : เสริมความแกร่งทัวร์ท่องเที่ยวด้วยการสร้างพันธมิตร คุณจักรพันธ์ รัตนเพชร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มดับบลิวอาร์เอส (WRS Group)
16:15 - 16:45 30 นาที Streamlining the Travel Experience with Personalized Travel Planning คุณจิรายุ ลิ่มจินดา
Tripniceday
16:45 - 17:15 30 นาที Membership-based travel club คุณเปเป้ อรุณานนท์ชัย
"ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท โลเคเนชั่น จำกัด (Locanation)"

วันอังคาร 19 กันยายน 2566

เวลา ความยาว รายการ วิทยากร
14:15 - 15:00 45 นาที The Strategic Blueprint Wellness Industry มองอุตสาหกรรมเมกะเทรนด์ เวลเนส คุณธเนศ จิระเสวกดิลก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Divana spa
15:15 - 16:00 45 นาที "Addressing challenges in digital health adoption: Strategies for overcoming barriers to user adoption and engagement." ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา
ผู้อำนวยการปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี
16:15 - 16:45 45 นาที "Building a Robust Wellness Ecosystem: Connecting Businesses and Customers for Mutual Benefit" One-Stop destination for all wellness services คุณภูวดล มุ่งจิตธรรมมั่น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ThaiHand Massage

วันพุธ 20 กันยายน 2566

เวลา ความยาว รายการ วิทยากร
14:15 - 15:00 45 นาที "Fuelling Creative Economy through Product Innovation: Unleashing the Power of Ideas" เติมไอเดียพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การสร้าง Creative Economy ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร
"ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล"
15:15 - 16:00 45 นาที "Igniting Cultural Renaissance: Unleashing the Power of Creative Events to Celebrate Local Content" จุดประกายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองผ่านการสร้างสรรค์กิจกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ คุณจารุวรรณ สุวรรณศาสน์
"ผู้อำนวยการฝ่าย ไมซ์ อินเทลลิเจนซ์และนวัตกรรม TCEB "
16:15 - 16:45 30 นาที Cultural Experiences: Exploring how cultural experiences can be curated and presented to travelers in a way that respects and celebrates local traditions อ.เกง รณกร
เจ้าของฉายาอักษรรูนแห่งดวงดาว
16:45 - 17:15 30 นาที Unleashing the Power of CRM: Elevating Visitor Loyalty คุณสุรังคนา สุรไพฑูรย์
ผู้จัดการประจำประเทศไทย UTU

วันพฤหัส 21 กันยายน 2566

เวลา ความยาว รายการ วิทยากร
14:15 - 15:00 45 นาที การเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ คุณกิตติ พรศิวะกิจ
ประธานคณะอนุกรรมการ Smart Tourism สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
15:15 - 16:00 45 นาที Smart Innovation For Tourism นวัตกรรมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล คุณปริวรรต วงษ์สำราญ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ NIA
16:15 - 16:45 30 นาที From Reality to unreal: The new way to encounter tourism experiences. คุณบงการ พยัฆวิเชียร
Co-Founder ของ PRO-toys
16:45 - 17:15 30 นาที Tourists norm in Contactless, Cashless and Mobile Payment; Secure and Transparent Transactions to ensure their Hive. คุณปาษาณ โชติแก้ว
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จาก opn

วันศุกร์ 22 กันยายน 2566

เวลา ความยาว รายการ วิทยากร
14:15 - 15:00 45 นาที "Generating Soft Power for the Tourism Industry: Cultivating Influence through Travel" : สร้าง Soft Power ให้เกิดกับธุรกิจท่องเที่ยว คุณเกริกพงศ์ งาทวีสุข
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แอสเซนด์ แทรเวิล จำกัด
15:15 - 16:00 45 นาที "Amplifying Local Product Value in the Tourism Market: Leveraging Influencer Marketing Strategies" เพิ่ม Value สินค้าท้องถิ่นจากการใช้ Influencer marketing คุณสุวิตา จรัญวงศ์
CEO & Co-Founder Tellscore
16:15 - 16:45 30 นาที How to adopt mobile CRM solution for B2B businesses คุณชัยรัตน์ บุบผะศิริ
Head of Sales บริษัท โกไฟว์ จำกัด
16:45 - 17:15 30 นาที Unlocking Local Routes: Enhancing Travel Experiences through Mobile Applications คุณศุภพงษ์ กิติวัฒนศักดิ์
MuvMi

วันเสาร์ 23 กันยายน 2566

เวลา ความยาว รายการ วิทยากร
09:30 - 09:40 10 นาที VTR คำกล่าวต้อนรับ คุณมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
09:40 - 10:00 20 นาที กล่าวปาฐกถาพิเศษ "Enhancing Thailand Tourism Enabling tomorrow's destination ยกระดับธุรกิจท่องเที่ยวไทย สู่จุดหมายใหม่แห่งอนาคต " คุณยุทธศักดิ์ สุภสร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว
10:15 - 11:00 45 นาที "Evolving Thailand's Tourism Landscape in the Era of Modern Life" การเปลี่ยนแปลงแนวทางการท่องเที่ยวในประเทศไทยในยุคของชีวิตสมัยใหม่ คุณนรินทร์ ทิจะยัง
ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ (SME D BANK)
ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
คุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
11:10 - 11:55 45 นาที Travel Influencers shape tourism to a new paradigm. คุณอินทราวุฒิ สิมะพิเชฐ
TwoMadames @2MadamesTVChannel (Influencer สายเที่ยวและไลฟ์สไตส์แบบครอบครัว)
11:55 - 12:40 45 นาที Growing Your Tourism Businesses with Tech Transformation ขยายโอกาสธุรกิจท่องเที่ยว ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน by ETDA’s Hack for Growth Team คุณวราพล โล่วรรธนะมาศ
Co-Founder & CEO - Kollective
คุณเรียว ฮิราอิ
Co-founder & CEO - Nomad Connect
คุณปิยเกียรติ สุนทรนนท์
Founder & CEO - Aigent
คุณกิตติกร กรรณเลขา
CEO - Asia One Click
13:35 - 14:20 45 นาที "Embracing a Leader's Mindset: Driving Businesses toward Digital Transformation": ผู้นำและการปรับธุรกิจสู่โลกดิจิตอล คุณอริญญา เถลิงศรี
กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง SEAC
14:20 - 15:05 45 นาที The Power of Data Analytics in Tourism: Driving Business Growth and Personalization คุณณัฐพล ม่วงทำ
เจ้าของเพจ "การตลาดวันละตอน"
15:20 - 16:20 1 ชม. The Return of TravelTech Reframe vs. Reform : การกลับมาของเทคโนโลยีการท่องเที่ยวในประเทศไทย เริ่มต้นใหม่ หรือ ปฏิรูป คุณสิภวิช ธำรงวราภรณ์
Co-founder & CEO - Bellugg
ดร. เอกก์ ภทรธนกุล
เจ้าของเพจ "อัจฉริยะการตลาด" และหัวหน้าภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณธนกฤษณ์ เสริมสุขสัน
อุปนายกดูแลด้านการกลยุทธ์และการต่างประเทศ สมาคมสตาร์ทอัพไทย

วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2566

เวลา ความยาว รายการ วิทยากร
10:00 - 10:30 30 นาที Business Development and Adaptation Strategies for Tourism Entrepreneurs to Foster Growth and Sustainability in the Market การพัฒนาแผนธุรกิจและการปรับตัวของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน คุณลักคณา อนุพันธ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank)
10:30 - 11:15 45 นาที Health and Wellness + Tourism simplifies the New Ecosystem. คุณวิศรุต เอื้ออานันท์
Chief Digital MarTech Officer - โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
11:30 - 12:15 45 นาที การสร้างธุรกิจท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบในยุคดิจิทัล คุณเกริกพงศ์ งาทวีสุข
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แอสเซนด์ แทรเวิล จำกัด
13:30 - 14:30 1 ชม. "Soft Power Driving the takeaways of Thailand tourism." พลังของซอฟต์พาวเวอร์ สู่การสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย คุณพันชนะ วัฒนเสถียร
เจ้าของร้าน "เป็นลาว เขาใหญ่" ได้รับคัดเลือกเป็นคู่มือ 'มิชลิน ไกด์'
คุณนิมิตร พิพิธกุล
ศิลปาธร สาขาการแสดง ปี 2550
14:45 - 15:15 30 นาที The legend in Hotpot Renaissance แชร์ประสบการณ์จาก : บาร์บีคิว พลาซ่า คุณชาตยา สุพรรณพงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด - Bar B Q Plaza
15:15 - 16:00 30 นาที Integrated Health and Tourism Services แชร์ประสบการณ์จาก : THANN Wellness Destination คุณฐิติพัฒน์ ศุภภัทรานนท์
Founder - THANN Wellness