My Home VR

นวัตกรรมการถ่ายภาพ 3DVR เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจโรงแรม ทำให้ห้องพักมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากเดิมที่เป็นภาพนิ่ง กลายเป็นภาพ 3DVR ที่ลูกค้าสามารถดูห้องพักได้เสมือนจริง คมชัด และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น