Tripdio

Tripdio คือ Platform Audio guide นำเที่ยว ที่เปิดโอกาสให้ ไกด์, แหล่งท่องเที่ยว และคนท้องถิ่น เข้ามาสร้าง Content นำเที่ยว ในรูปแบบวิดีโอเสียง เพื่อให้บริการนำเที่ยวแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยตนเอง ผ่าน Mobile application โดยเรามีเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมในการสร้าง Content สำหรับการนำเที่ยวให้เปรียบเสมือนนักท่องเที่ยวมีไกด์ส่วนตัวที่คอยบรรยายและให้ความรู้ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ คอยแนะนำสิ่งที่น่าสนใจ อย่างเช่น สินค้าและบริการในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน นอกจากนี้นวัตกรรมของเรายังสามารถเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวไทยด้วย