FOODIE

Foodie เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสำหรับร้านอาหาร ค่าคอมมิชชั่น 0% เราเปิดใช้งานช่องทางออนไลน์ของคุณด้วยระบบการสั่งซื้อออนไลน์ การชำระเงิน และการขนส่งอัตโนมัติ เพื่อขยายร้านค้าของคุณให้เป็นแบรนด์ดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ