Rent Connected

Rent Connected เทียบราคารถเช่า จากผู้ให้บริการรถเช่าทั่วประเทศ มีให้เลือกมากกว่า 90 บริษัทรถเช่า ให้บริการเช่าครอบคลุม 30 สนามบิน และมุ่งเน้นคุณภาพของรถเช่าและงานบริการเป็นสำคัญ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้ว 30,000+ ราย ในทุกช่องทาง รวมถึง Android และ iOS