Jordsabuy Smart Parking Lock

JSB Parking Lock ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาที่จอดรถ ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจัดการพื้นที่จอดรถสำหรับสิทธิ์พิเศษ และการแชร์ที่จอดรถ และทั้งหมดนี้ทำได้ผ่านแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และการล็อคที่จอดรถอัจฉริยะ การรวมกันของทั้งสองสิ่งนี้ เพื่อให้สามารถทำการล็อคที่จอดรถอัจฉริยะผ่านสื่อของ IoT และ / หรือ WiFi ซึ่งผู้ใช้งานสามารถควบคุมการล็อคผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือได้