HALAHUB

HALAHUB คือ แพลตฟอร์มสำหรับการท่องเที่ยวฮาลาลในไทย ที่ได้พัฒนารวบรวมข้อมูลรวมถึงบริการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวฮาลาลในประเทศอย่างครบวงจร โดยสามารถจอง ที่พัก ทริป กิจกรรม หรืออื่นๆ รวมไปถึงเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเดินทางท่องเที่ยวแบบฮาลาล ผ่าน HALAHUB Platform ซึ่งมีการอัพเดทข้อมูลให้ในพาร์ทของผู้ใช้บริการและพาร์ทเนอร์ผู้ประกอบการทั่วประเทศอยู่เสมอ