บริการ Loyalty Program แบบไร้พรมแดน

UTU (“ยูทู”) คือแอปพลิเคชันที่ให้รางวัลสมาชิกในรูปแบบคะแนน (UTU Points) ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินคืน (Cashback) เมื่อเรามีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่ผูกอยู่กับ UTU ในร้านค้าที่ร่วมรายการในการได้ UTU Points แต่ละร้านจะมีการให้คะแนนที่แตกต่างกัน แต่สำหรับการแลก UTU Points เป็นเงินเครติดคืนอัตราจะอยู่ที่ 500 UTU Points = 100 บาท